Het nieuwe project: de AMUR tijger

Vanaf 2014 ondersteunt Stichting Pantereus, in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds, een nieuw project: de amoertijger in het Russische Verre Oosten. Mede van onze eerste donatie is een nieuwe Cross country auto aangeschaft t.b.v. het ‘anti poaching team’. Dit is een team dat er voor zorgt dat er niet illegaal op de tijger gejaagd wordt.

Grote katten in Amoer-Heilong

De uitgestrekte Amoer-Heilong Ecoregio ligt in het verre oosten van Rusland en Noordoost-China. Het is het stroomgebied van de rivier Amoer die in het Chinees Heilong heet. De amoerluipaard is ernaar vernoemd en de Siberische tijger ontleent zijn tweede naam, amoertijger, aan de rivier. Er leven naar schatting nog zo’n 50 amoerluipaarden en ongeveer 500 Siberische tijgers.

Bedreigingen

Het leefgebied van de tijger en de luipaard in Amoer-Heilong staat onder druk door de grote vraag naar hout en door aanleg van infrastructuur. Er wordt uitgebreid ongecontroleerd en vaak illegaal hout gekapt. De grote katten worden bovendien bedreigd door de jacht op hun prooidieren (herten, zwijnen) waardoor ze minder te eten hebben. Ook stroperij voor de illegale handel in hun vacht, botten en andere lichaamsdelen is een ernstige bedreiging. Rond 1940 was het door de jacht zo slecht gesteld met de amoertijger dat er nog maar 40 over waren. WWF-Rusland en andere natuurbeschermingsorganisaties hebben weten te voorkomen dat de tijger helemaal uit Siberië verdween en dat er nu weer zo’n 480 tijgers in Rusland leven en 20 in China. Maar de dreiging van de illegale jacht op tijgers is weer helemaal terug, er worden enorme bedragen neergeteld voor tijgerproducten, vooral voor gebruik in Chinese traditionele medicijnen.

Extra waakzaamheid moet worden betracht en slimmer ingespeeld op de tactieken en technieken van de stropers, om te voorkomen dat het weer de verkeerde kant opgaat voor dit magistrale dier. Vanuit het kantoor van WWF in Vladivostok wordt door een hecht en kundig team gewerkt aan gezonde populaties Siberische tijgers en amoerluipaarden en het behoud van hun leefgebied.

Wat doet het WWF om dat te bereiken?

• Oprichten, opleiden en uitrusten van anti-stroperijbrigades.

• Lobbyen bij overheden voor het instellen van een netwerk van beschermde gebieden, met natuurlijke verbindingen die ook over hun landsgrenzen heen gaan. Daarvoor worden corridors aangewezen en aangelegd.

• Onderzoek naar populatieomvang en gedrag van de katten op basis van foto- en videomateriaal verkregen door cameravallen. Met de opgedane kennis kunnen betere maatregelen ter bescherming worden genomen.

• Technische ondersteuning bij het instellen van beschermde gebieden en het opleiden van parkmanagers.

• Promoten van en geven van technisch advies aan houtkapbedrijven over productie conform FSC-normen.

• Voorlichting aan lokale bevolking over natuurbescherming en educatie over bedreigde diersoorten aan scholen in de regio.

• Om te voorkomen dat in sneeuwrijke winters een tekort aan prooidieren ontstaat doordat zij onder de sneeuw hun voedsel niet kunnen bereiken, wordt het wild bijgevoederd. In het voorjaar wordt landbouwgebied ingezaaid met sojabonen, maïs en granen dat in de winter als voedsel voor herten en wilde zwijnen dient. Dit gebeurt in samenwerking met de eigenaren van de jachtdomeinen.