De Iberische lynx is ernstig bedreigd. Eind tachtiger jaren werd geschat dat er in Spanje nog zo’n 1100 dieren in het wild leefden. Inmiddels zijn dit er nog maar tussen 100-120. Dat doen zij in twee gebieden zuidelijk Spanje; de Donana en de Sierra de Andujar. De Iberische lynx is ernstig bedreigd. Eind tachtiger jaren werd geschat dat er in Spanje nog zo’n 1100 dieren in het wild leefden. Inmiddels zijn dit er nog maar tussen 100-120. En van dit kleine aantal lynxen zijn er nog maar zo’n 20 vrouwtjes die zich voortplanten. Dat doen zij in twee gebieden zuidelijk Spanje (Andalusië); de Doñana en de Sierra de Andújar.

Bedreigingen

De belangrijkste bedreiging van de lynx is dat zijn prooi verdwijnt. Lynxen eten vooral konijnen en het aantal konijnen in Spanje is sinds de jaren vijftig ernstig afgenomen, onder andere door ziektes en overmatige jacht. Andere bedreigingen voor de lynx zijn stroperij en ongelukken zoals aanrijdingen op wegen of vallen die voor andere dieren zijn gezet. Verder is veel van zijn oorspronkelijke leefgebied verdwenen, aangetast en versnipperd. De lynxen worden zo in kleine groepjes verdeeld en zijn door wegen en dammen niet langer in staat om van gebied naar gebied te trekken. Het Wereld Natuur Fonds in Spanje werkt al jaren aan de bescherming van de Iberische lynx. In 1999 werden projecten gestart in twee van de belangrijkste leefgebieden van de lynx; de Sierra de Andújar (Eastern Sierra Morena) and Montes de Toledo.

WNF

Door afspraken met landeigenaren kan het Wereld Natuur Fonds daar werken aan bestudering en bescherming van de lynxen die hier leven, herstel van het leefgebied én herstel van de konijnenpopulaties. Door dit project is er beter inzicht ontstaan in de bescherming van de Iberische lynx en is het aantal dieren dat slachtoffer werd vallen voor wild en van aanrijdingen met auto’s af- genomen. Het werk van het Wereld Natuur Fonds in het gebied heeft model gestaan voor andere natuurbeschermingsprojecten in Spanje, zoals het “LIFE” project dat de regionale overheid van Andalusie op dit moment ontwikkelt voor de bescherming van de Iberische lynx.
Een ander belangrijk onderdeel van het werk van het Wereld Natuur Fonds in Spanje is het herstellen van de konijnenpopulaties. Sinds 2002 worden in de Sierra de Andujar, waar de twee zich nog voortplantende populaties lynxen leven, konijnen gekweekt en uitgezet. Sindsdien is in vrijwel alle gebieden waar de dieren zijn uitgezet de hoeveelheid konijnen stabiel of groeiend. Er worden zelfs lynxen gesignaleerd in gebieden waar ze eerder niet kwamen door gebrek aan prooidieren.

Klik hier voor meer informatie (PDF)….